အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Salt

  Salt

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  Iodate Sault

  150 MMK

  PRUNG THIP IODIZED REFINED SALT 1KG

  1,100 MMK
  PRUNG THIP IODIZED REFINED SALT 1KG

  PRUNG THIP IODIZED REFINED SALT 500G

  600 MMK
  PRUNG THIP IODIZED REFINED SALT 500G

  ဆား

  250 MMK

  အဏ္ဏဝါမင်း

  200 MMK

  DR.SALT HIMALAYAN PINK ROCK SALT 500G

  3,850 MMK
  DR.SALT HIMALAYAN PINK ROCK SALT 500G

  Salt

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 150 MMK အများဆုံး: 3,850 MMK
  K150 K3850
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ