အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  ခေါက်ဆွဲနှင့်ကြာဆံအမျိုးမျိုး

  Noodles, Vermicelli & Pasta
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  Bambino

  8,500 MMK
  Test

  Mamee

  700 MMK
  ခေါက်ဆွဲ ခြောက်၅ခုပါ

  Samyang အနက်

  1,300 MMK
  1

  ရှင်း ခောက်ဆွဲပြုတ်

  1,400 MMK
  အစပ်

  Yum Yum

  2,100 MMK
  မာလာရှမ်းကောအရသာ

  Yum Yum/Xcite Pink

  300 MMK
  ပုစွန်ချဥ်စပ်အရသာ

  ခေါက်ဆွဲနှင့်ကြာဆံအမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 300 MMK အများဆုံး: 8,500 MMK
  K300 K8500
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ