အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Generic Vitamins

  Generic Vitamins

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  CALCIVITA FORTE CAPSULE 30`S BOT

  6,750 MMK
  -CALCIUM CARBONATE ...1500MG -CALCIUM ......600MG -VITAMIN D3 ....... 200IU

  DANEURON 10`S BOX

  10,300 MMK
  . VITAMIN B1...100MG B6...200MG B12...200MG

  DANEURON 10`S CARD

  1,050 MMK
  . VITAMIN B1...100MG B6...200MG B12...200MG

  NEUROBION TABLETS 10 S (RED)

  200 MMK
  VITAMIN B1...10MG B6....3MG B12....15MCG

  NEUROFORT TABLET 10`S

  1,550 MMK
  . VITAMIN B1...250MG B6....250MG B12.....1000MG

  NEUROVIT 10s

  1,800 MMK
  (B1+B6+B12)

  Generic Vitamins

  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ