အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Antibiotics

  Antibiotics

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  pai Amox-500

  6,000 MMK
  Amoxycillin 500mg

  AUGMENTIN AMOXICILLIN TRIHYDRATE &POTASSIUM CLAVULANATE TABLET 10`S

  10,800 MMK
  - AMOXICILLIN TRIHYDRATE ......250MG - POTASSIUM CLAVULANATE .....125MG

  AUGMENTIN TAB 625MG Card

  9,900 MMK
  AUGMENTIN TAB 625MG Card

  BENDA MEBENDAZOLE 500MG TABLET

  1,000 MMK
  - MEBENDAZOLE ....500MG

  DOSEN 500MG CAPSULE 10`S

  1,000 MMK
  DOSEN 500MG CAPSULE 10`S

  FLUMOX AMOXICILLIN & FLUCLOXACILLIN CAPSULES 10s

  2,000 MMK
  - AMOXICILLIN ........250MG - FLUCLOXACILLIN....250MG

  Antibiotics

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 200 MMK အများဆုံး: 10,800 MMK
  K200 K10800
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ