အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  အမဲသား

  Beef
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  အမဲသားခြောက်မီးဖုတ်

  8,000 MMK
  လက်ဆတ်သောအရသာ

  အမဲသားတနေလှန်းကြော်

  6,000 MMK
  အစပ်

  အမဲသား

  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ