အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  အေးခဲအစားအစာအမျိုးမျိုး

  Frozen Food
  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  fish can

  2,100 MMK
  with tomato sauce

  Zayd

  3,000 MMK
  အသင့်စား

  MYANMAR HONEY CHICKEN SPRING ROLL 14s 300G

  3,200 MMK
  Chicken Spring Roll

  MYANMAR HONEY SMALL PRAWN ROLL 160`S/350G

  4,100 MMK
  SMALL PRAWN ROLL

  MYANMAR HONEY SMALL SEAWEED ROLL 160s/350G

  4,100 MMK
  SMALL SEAWEED ROLL

  MYANMAR HONEY SPRING ROLL WRAPPERS SHEET 250G

  1,200 MMK
  SPRING ROLL WRAPPERS SHEET 250G

  အေးခဲအစားအစာအမျိုးမျိုး

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 550 MMK အများဆုံး: 16,100 MMK
  K550 K16100
  အမျိုးအစားအခွဲများ
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ