အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  Tempura Flour

  Tempura Flour

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  HMWE STICKY RICE POWDER 800G

  1,850 MMK
  HMWE STICKY RICE POWDER 800G

  HMWE SPECIAL TOFU POWDER 800G

  3,350 MMK
  HMWE SPECIAL TOFU POWDER 800G

  GOGI 2IN1 GARLIC PEPPER HOT & SPICY 216G

  1,350 MMK
  GOGI 2IN1 GARLIC PEPPER HOT & SPICY 216G

  BIRDs CUSTARD POWDER ORIGINAL 300G

  3,050 MMK
  CUSTARD POWDER ORIGINAL

  HMWE MONHINGA POWDER 150G

  400 MMK
  Monhinga Powder

  Tempura Flour

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 200 MMK အများဆုံး: 5,350 MMK
  K200 K5350
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ