အမျိုးအစားများအားလုံး
  စီစစ်ရန်
  ဦးစားပေးမှုများ/ နှစ်သက်မှုများ
  ရှာရန်

  ဘာဘီကျူး အကင်ဆိုင်

  BBQ

  ကြည့်ရန် ဇယား စာရင်း
  စီရန်
  ကြည့်ရန် တစ်မျက်နှာစီ

  chicken hot dogs

  300 MMK
  chicken

  ကြက်သားကင်

  1,500 MMK
  halal

  ကြက်ကြော်

  1,200 MMK
  လူမျိုးဘာသာမရွေး

  fish hot dogs

  300 MMK
  fish hotdogs

  BBQ

  15,000 MMK
  အရသာကောင်းမွန်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ bbq တွေ ကို vhangout bar မှာလာရောက်စားသောက်နိုင်ပါတယ်. လတ်ဆတ်တဲ့လေကို ရှူရှိုက်ရင်း vhangout bar မှာလည်းလာရောက်သံးဆောင်နိုင်ပါတယ်

  အသားလုံးဥကြော်

  1,200 MMK
  halal

  ဘာဘီကျူး အကင်ဆိုင်

  အလိုက် စိစစ်မည်:

  အားလုံး ကို ဖယ်ရှားမည်
  အနည်းဆုံး: 300 MMK အများဆုံး: 15,000 MMK
  K300 K15000
  ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ